ג' אב, תשע"ח
15 יולי 2018
208/2018
כתבה עידית אופק, תחום ראש תחום מחירי תשומות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • עליה של 0.1% במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים יוני 2018
  • אין שינוי במדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים ביוני 2018
  • אין שינוי במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור ביוני 2018
  • עליה של 0.6% במדד מחירי תשומה בחקלאות ביוני 2018
  • עליה של 0.8% במדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה ביוני 2018
  • עליה של 1% במדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכייניות ביוני 2018
  • עליה של 0.9% במדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ביוני 2018


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}