ל' שבט, תשע"ח
15 פברואר 2018
042/2018

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • עליה של 0.5% במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים בינואר 2018
  • עליה של 0.5% במדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים בינואר 2018
  • עליה של 0.5% במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור בינואר 2018
  • עליה של 0.6% במדד מחירי תשומה בחקלאות בינואר 2018
  • עליה של 0.7% במדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה בינואר 2018
  • עליה של 0.3% במדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכייניות בינואר 2018
  • עליה של 0.4% במדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים בינואר 2018


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}