ל' ניסן, תשע"ח
15 אפריל 2018
101/2018
כתבה עידית אופק, תחום ראש תחום מחירי תשומות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • עליה של 0.1% במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים במרס 2018
  • עליה של 0.4% במדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים במרס 2018
  • עליה של 0.3% במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור במרס 2018
  • עליה של 0.3% במדד מחירי תשומה בחקלאות במרס 2018
  • ירידה של 0.2% במדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה במרס 2018
  • לא חל שינוי  במדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכייניות במרס 2018
  • ירידה של 0.4% במדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים במרס 2018


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}