ה' ניסן, תשע"ח
21 מרץ 2018
086/2018
כתבה מלכי בן דוד, תחום בטיחות בדרכים


 

מורשים לנהוג 2017[1]

  • מספר המורשים לנהוג[2] ברכב מנועי הגיע בסוף שנת 2017 לארבעה מיליון ו-254 אלף, עלייה של 3.4% לעומת סוף שנת 2016.
  • חלקן של הנשים בכלל אוכלוסיית המורשים לנהוג היה 44%, עלייה קטנה מ-2016 (43%).
  • כ-80% מכלל המורשים לנהוג, הם יהודים וכ-17% - ערבים. יצוין כי חלקם של הערבים באוכלוסייה עומד על 20.9%.
  • בסוף שנת 2017 היו בממוצע 1.3 מורשים לנהוג לרכב מנועי אחד.
  • כ-69% מהאוכלוסייה בגיל 16 ומעלה מחזיקים ברישיון נהיגה. 85% מכלל המורשים לנהוג, מחזיקים ברישיון נהיגה יותר מחמש שנים, ו-6% מחזיקים ברישיון פחות משנתיים.
  • כ-49% מכלל המורשים לנהוג ביישוב כסיפה מורשים לנהוג ברכב משא (לעומת 11.4% בממוצע הארצי).
  • המורשים לנהוג באופנוע היו כ-24%-20% מכלל המורשים לנהוג ביישובים: תל אביב-יפו, גבעתיים, רמת גן, אזור, אילת, בנימינה-גבעת עדה, יהוד, רמת השרון וקריית אונו (לעומת 13.9% בממוצע הארצי).
  • 12.2% מהמורשים לנהוג הם בני 65 ומעלה (%11.6 ב-2016), מעט גבוה יחסית לחלקם באוכלוסייה (11.4%).


[1] הנתונים מבוססים על עיבודים שנעשו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על סמך קובץ שהתקבל ממשרד התחבורה.
[2] בעלי רישיון נהיגה ישראלי בר-תוקף.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}