ח' אלול, תשע"ח
19 אוגוסט 2018
246/2018
כתבו אוריה לוי (תחום רווחה, פשיעה ומשפט), יונתן בר-און (תחום השכלה גבוהה ומדע )


 
  • 34.2 אלף אנשים הועמדו לדין במשפטים פליליים בשנת 2016, מתוכם 29.5 אלף הורשעו בדין (86.2%).

 

  • 26.2 אלף תושבי ישראל הועמדו לדין במשפטים פליליים בשנת 2016, מתוכם 21.5 אלף הורשעו בדין (82.3%).

 

  • מתוך תושבי ישראל אחוז המורשעים בדין בקרב המבוגרים (85.8%) היה גבוה משמעותית מאשר בקרב הקטינים (42.7%).

 

בקרב תושבי ישראל המבוגרים

  • סוגי העבירות עם אחוז המורשעים הגבוה ביותר היו: עבירות רישוי (99.0%, כלומר, בקרב כלל אלה שעמדו לדין בגין עבירה חמורה ביותר של עבירות רישוי, 99.0% מתוכם הורשעו בדין), עבירות כלכליות (97.7%) ועבירות כלפי ביטחון המדינה (95.7%). לעומת זאת, סוגי העבירות עם אחוז המורשעים הנמוך ביותר היו: עבירות רכוש (85.5%), עבירות כלפי הסדר הציבורי (83.1%) ועבירות כלפי גופו של אדם (79.8%).

 

  • 86.4% מהגברים הורשעו בדין לעומת 79.6% מהנשים.

 

  • אחוז המורשעים בקרב היהודים והאחרים עמד על 82.6% לעומת 92.5% בקרב הערבים.

 

  • אחוז המורשעים היה גבוה יותר ביישובי מגורים מאשכולות חברתיים כלכליים נמוכים (אשכולות 2-1 - 90.4%) מאשר ביישובים מאשכולות גבוהים יותר (אשכולות 4-3 - 87.9%; אשכולות 6-5 - 83.8%; אשכולות 8-7 - 82.9%; אשכולות 10-9 - 75.2%).

 

  • בקרב עומדים לדין עם רמת ההשכלה הנמוכה ביותר (בעלי תעודת סיום לימודי חטיבת ביניים או יסודי 8 שנתי), אחוז המורשעים היה הגבוה ביותר - 90.5%. לעומת זאת, אחוז המורשעים בקרב עומדים לדין בעלי השכלה אקדמית היה 70.7%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}