ח' חשון, תשע"ט
17 אוקטובר 2018
308/2018
כתבה ריקי כדורי, תחום מדע טכנולוגיה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

בשנת 2016

חברות הזנק

  • סך ההוצאה למו"פ של חברות הזנק בשנת 2016 עמדה על 7,141 מיליוני ש"ח, שהם 13.6% מסך ההוצאה למו"פ במגזר העסקי. זוהי עלייה של 6.5% לעומת שנת 2015.
  • חברות הזנק מהוות נתיב משמעותי לשילוב ידע והתמחות מחו"ל במשק הישראלי, ו-51.0% מסך רכישת שירותי המו"פ מחברות שאינן קשורות בחו"ל מבוצעים על ידן.
  • חלק הארי מהמו"פ של חברות הזנק היה בתחום התוכנה - 50.2%, ולאחר מכן בהפרש ניכר היו תחום התרופות - 16.8% ותחום הציוד הרפואי והמדעי - 16.4%.
  • סך המשרות בחברות הזנק בשנת 2016 עמד על 20.2 אלף, מתוכן 14.3 אלף משרות במו"פ.
  • בשנת 2016 השכר החציוני בחברות הזנק עמד על 253 אלף ש"ח, גבוה יותר מזה שנצפה בשאר החברות שעסקו במו"פ ושאינן חברות הזנק (245 אלף ש"ח).
  • בשנת 2016 46.6% מסך ההוצאה למו"פ ממומן על ידי מקורות פרטיים (קרנות הון סיכון, אנג'לים וכד').
  • בשנת 2016 8.0% מסך ההוצאה למו"פ מומן על ידי הממשלה, אחוז גבוה בהרבה משיעורו של מימון זה בסך פעילות המו"פ של המגזר העסקי (2.2%).

    מרכזי מו"פ
  • סך הוצאות המו"פ של מרכזי המו"פ עמד על 24.1 מיליארד ש"ח, 46.2% מסך ההוצאה למו"פ במגזר העסקי. סכום זה מהווה עלייה של 8.7% לעומת שנת 2015.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}