כ"ט סיון, תשע"ח
12 יוני 2018
170/2018


 

בקרב בני 20 ומעלה

  • במהלך השנה שקדמה לסקר נפגעו בישראל כ-650 אלף בני 20 ומעלה מעבירות מסוגים שונים (11.9% נפגעים).
  • אחוזי ההיפגעות של יהודים ואחרים לעומת ערבים דומים בעבירות גנבה, הטרדה מינית ועבירה מקוונת, אך שונים בעבירת אלימות או איום באלימות. אחוז ההיפגעות מאלימות או מאיום באלימות בקרב יהודים ואחרים גבוה כמעט פי שניים מאשר בקרב ערבים (4.1% בקרב לעומת 2.1%, בהתאמה).
  • כעשירית ממשקי הבית בישראל (כ-259 אלף משקי בית) נפגעו במהלך השנה שקדמה לסקר מעבירת רכוש כלפי דירת המגורים או כלפי כלי הרכב העומד לרשות משק הבית. העבירה השכיחה ביותר היא גנבת רכוש מדירת המגורים או מחוצה לה (4.7% ממשקי הבית נפגעו מעבירה זו).
  • במהלך 2017, 85.6% חשו בטוחים ללכת לבד באזור מגוריהם בשעות החשכה - 91.7% מהגברים ו-79.3% מהנשים. בערים הגדולות המונות יותר מ-200 אלף תושבים -תחושת הביטחון הגבוהה ביותר הייתה בקרב תושבי תל אביב-יפו (כ-89%), ותחושת הביטחון הנמוכה ביותר - בקרב תושבי ירושלים ובאר שבע (כ-80%).
  • ב-6.3% ממשקי הבית שבהם היו ילדים בגילים 17-2 (כ-66 אלף משקי בית) התבצעה עבירה כלפי ילד במשק הבית במהלך השנה שקדמה לסקר.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}