י"ח אב, תשע"ח
30 יולי 2018
225/2018

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

בשנת 2017:

  • יצוא השירותים העסקיים הסתכם ב-34.5 מיליארד דולר והיווה 76% מסך יצוא השירותים של המשק.
  • יבוא השירותים העסקיים הסתכם ב-13.6 מיליארד דולר והיווה 47% מסך יבוא השירותים של המשק.
  • משקל ענפי השירותים מכלל יצוא השירותים העסקיים היה 84% ומשקל ענפי התעשייה היה 9%.
  • משקל ענפי השירותים היה 52% מכלל יבוא השירותים העסקיים ומשקל ענפי התעשייה היה 30%.
  • 69% (5.0 מיליארד דולר) מסך יצוא שירותי מחקר ופיתוח של ישראל היה לארצות הברית.
  • 28% מיצוא שירותי בינוי ו - 43% מיצוא שירותי אדריכלים, מהנדסים וטכנאים היה ליבשת אפריקה.
  • 62% מסך יצוא השירותים העסקיים של ישראל היה לארצות ה-OECD.
  • 58% מסך יבוא השירותים העסקיים של ישראל היה מארצות ה-OECD.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}