ג' סיון, תשע"ח
17 מאי 2018
142/2018

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשנת 2014:

  • יצוא השירותים העסקיים הסתכם ב-26.0 מיליארד דולר ויבוא השירותים העסקיים הסתכם ב-11.2 מיליארד דולר.
  • 60% (15.7 מיליארד דולר) מסך יצוא השירותים העסקיים של ישראל היה לארצות ה-OECD.
  • 57% (6.4 מיליארד דולר) מסך יבוא השירותים העסקיים של ישראל היה מארצות ה-OECD.
  • 35% (3.1 מיליארד דולר) מסך יצוא שירותי מחשב של ישראל היה לארצות הברית.
  • יבוא שירותי מחקר ופיתוח הסתכם ב-1.2 מיליארד דולר, מזה 68% מארה"ב.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}