ב' שבט, תשע"ח
18 ינואר 2018
014/2018
כתב דניאל רואש , תחום אינדיקטורים כלכליים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

על פי נתוני המגמה של החודשים אוקטובר- דצמבר 2017:

  • עלייה של 1.8% במספר המשרות הפנויות בחישוב שנתי.
  • אחוז המשרות הפנויות[1] בממוצע הוא 3.79%

    סיכום שנת 2017
  • שיעור המשרות הפנויות עלה ל3.76% (לעומת 3.58% בשנת 2016)
  • מחוז דרום הינו המחוז בעל שיעור המשרות הפנויות הגבוה ביותר (4.8% בממוצע לשנת 2017)
  • ענף הבינוי הינו בעל שיעור המשרות הפנויות הגבוה ביותר (כ7%).
  • בשנת 2017 חלה עלייה משמעותית(מעל 10%) בשיעור המשרות הפנויות בענפי הביטוח והפיננסים התחבורה והאחסנה ובענפי התעשייה.
  • העסקים הקטנים המעסיקים בין 5-9 מועסקים תרמו ל37% מסך הגידול במספר המשרות הפנויות בשנת 2017 (בהשוואה לשנת 2016)


[1] אחוז משרות פנויות = (משרות פנויות/(משרות פנויות + משרות שכיר)) X 100{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}