ו' אב, תשע"ח
18 יולי 2018
213/2018
כתב דניאל רואש , תחום אינדיקטורים כלכליים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

על פי נתוני המגמה של החודשים אפריל- יוני:

  • ירידה של 2.1% במספר המשרות הפנויות בחישוב שנתי
  • אחוז המשרות הפנויות[1] בממוצע הוא 3.78%

על פי נתונים מנוכי עונתיות של החודשים אפריל- יוני לענפי הכלכלה

  • ירידה במספר המשרות הפנויות בענף הבינוי והמסחר (בהשוואה לרבעון מקביל שנת 2017)
  • המשך עלייה במספר המשרות הפנויות בענפי השירותים[2] (בהשוואה לרבעון מקביל שנת 2017)

נושא מיוחד-הקשר בין גיל החברה לגיוס עובדים

  • חברות חדשות(עד שלוש שנים מפתיחת התיק במע"מ) נוטות לחפש עובדים חדשים יותר מאשר חברות וותיקות.
  • פער זה בין החברות החדשות לחברות הוותיקות נמצא בשיאו ברבעון השני של שנת 2018.


[1] אחוז משרות פנויות = (משרות פנויות/(משרות פנויות + משרות שכיר)) X 100
[2] ענפי השירותים הכוללים ענפים בסדרים (תחבורה,אירוח ואוכל ,מידע ותקשורת, פעילויות בנדל"ן, חינוך, בריאות ותרבות ופנאי)


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}