ד' אלול, תשע"ח
15 אוגוסט 2018
239/2018
כתב דניאל רואש , תחום אינדיקטורים כלכליים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

על פי נתוני המגמה של החודשים מאי - יולי 2018:

  • עליה של 4.0% במספר המשרות הפנויות בחישוב שנתי
  • אחוז המשרות הפנויות[1] בממוצע הוא 3.84%

על פי נתונים מנוכי עונתיות לחודש יולי 2018:

  • מספר שיא של משרות פנויות מתחילת הסקר[2] בשנת 2009 (כ-107.6 אלף משרות פנויות בחודש יולי)
  • גידול במספר המשרות הפנויות בענף הבינוי (גידול במספר הפרויקטים בענף זה בחודש אוגוסט)


 

[1] אחוז משרות פנויות = (משרות פנויות/(משרות פנויות + משרות שכיר)) X 100

[2] על פי נתוני המודל הסטטיסטי שהחל באפריל 2017{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}