ל' תשרי, תשע"ט
09 אוקטובר 2018
296/2018

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 
  • 33,073 (5.8%) ממקבלי תארים ממוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל בשנים תשמ"א-תשע"א
    (2010/11-1980/81), שהו בחו"ל שלוש שנים ויותר נכון לשנת 2017.
  • אחוז השוהים בחו"ל שלוש שנים ויותר גבוה במיוחד בקרב מקבלי תארים בתחומי המדעים המדויקים וההנדסה מאשר בקרב מקבלי תארים בתחומי מדעי הרוח והחברה - פי 1.7 בתואר ראשון, פי 2.4 בתואר שני ופי 3.2 בתואר שלישי.
  • חלקם הגבוה ביותר של השוהים בחו"ל בקרב מקבלי תואר שלישי היה במתמטיקה (24.2%), בפיזיולוגיה (%20.6) ובמדעי המחשב (19.3%).
  • בקרב מקבלי תואר שני ברפואה אחוז השוהים בחו"ל גבוה יחסית והוא עומד על 9.2%.
  • חלקם הגבוה ביותר של השוהים בחו"ל בקרב מקבלי תואר שני היה במוזיקה (22.0%), במתמטיקה (15.7%) ובמדעי המחשב (15.5%).
  • אחוז השוהים בחו"ל שלוש שנים ויותר, אשר קיבלו את התואר הראשון שלהם מאוניברסיטאות הגיע ל-7.6%, והיה גבוה משמעותית מהאחוזים של מקבלי תואר ראשון ממכללות אקדמיות (4.4%), ממכללות אקדמיות לחינוך (1.8%) ומהאוניברסיטה הפתוחה (3.9%).
  • אחוז הגברים השוהים בחו"ל מאחוז הנשים (6.8% בהשוואה ל-5.0%, בהתאמה).
  • אחוז היהודים השוהים בחו"ל גבוה יותר מאחוז הערבים (5.8% לעומת 2.2%, בהתאמה), למעט בתואר שלישי (10.5% לעומת 11.3%, בהתאמה).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}