י"ג כסלו, תשע"ט
21 נובמבר 2018
345/2018

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

בקרב בני 20 ומעלה

  • במהלך השנה שקדמה לסקר נפגעו כ-324 אלף נשים (11.6% מכלל הנשים בנות 20 ומעלה) מעבירות מסוגים שונים.
  • כ-96 אלף נשים (3.4% מכלל הנשים בנות 20 ומעלה) נפגעו במהלך השנה שקדמה לסקר מהטרדה מינית.
  • כ-66 אלף נשים בנות 34-20 נפגעו במהלך השנה שקדמה לסקר מהטרדה מינית (7.5% מכלל הנשים בנות 34-20).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}