י"ז סיון, תשע"ח
31 מאי 2018
160/2018
כתב מרק פלדמן, תחום סגן מנהל אגף בכיר מיקרו כלכלה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

נתונים מנוכי עונתיות

סדרות נתונים מנוכי עונתיות מבוססות בחלקן על נתוני העבר מסקר כוח אדם במבנה הרבעוני, ולכן בעתיד ייתכנו שינויים בסדרות אלו לאחר שהן יוחלפו באופן מלא בסדרות המבוססות על נתוני סקר כוח אדם במבנה החודשי.

אפריל 2018:

  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה – 3.9% (לעומת 3.6% במרס 2018).
  • אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה - 63.8% (לעומת 63.6% במרס 2018).
  • שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה - 61.3% (ללא שינוי לעומת  מרס 2018).
  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 - 3.4% (לעומת 3.2% במרס 2018).
  • אחוז בני 64-25 ומעלה בכוח העבודה - 79.8% (לעומת 80.0% במרס 2018).
  • שיעור התעסוקה בקרב בני 64-25 - 77.1% (לעומת 77.4% במרס 2018).
  • אחוז המועסקים שעבדו בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים - 77.7% (לעומת 78.2% במרס 2018).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}