ט"ו שבט, תשע"ח
31 ינואר 2018
029/2018
כתב מרק פלדמן, תחום סגן מנהל אגף בכיר מיקרו כלכלה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

נתונים מנוכי עונתיות

סדרות נתונים מנוכי עונתיות מבוססות בחלקן על נתוני העבר מסקר כוח אדם במבנה הרבעוני, ולכן בעתיד ייתכנו שינויים בסדרות אלה לאחר שהן יוחלפו באופן מלא בסדרות המבוססות על נתוני סקר כוח אדם במבנה החודשי.

דצמבר 2017:

 • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה - 4.0% (לעומת 4.3% בנובמבר 2017).
 • אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה - 64.1% (לעומת 63.9% בנובמבר 2017).
 • שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה - 61.5% (לעומת 61.1% בנובמבר 2017).

הרבעון הרביעי של 2017 - חודשים אוקטובר-דצמבר:

 • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה - 4.2% (לעומת 4.1% ברבעון השלישי  2017).
 • אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה - 64.0% (ללא שינוי לעומת הרבעון השלישי 2017).
 • שיעור התעסוקה בקרב בני 15 ומעלה - 61.3% (ללא שינוי לעומת הרבעון השלישי 2017).
 • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 - 3.6% (ללא שינוי לעומת הרבעון השלישי 2017).
 • אחוז בני 64-25 בכוח העבודה - 80.3% (לעומת 79.9% ברבעון השלישי 2017).
 • שיעור התעסוקה בקרב בני 64-25 - 77.4% (לעומת 77.0% ברבעון השלישי 2017).
 • אחוז המועסקים שעובדים בהיקף מלא בדרך כלל, מכלל המועסקים - 78.0% (לעומת 77.8% ברבעון השלישי 2017).

בשנת 2017 (נתונים מקוריים):
כלל האוכלוסייה

 • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה - 4.2% (לעומת 4.8% בשנת 2016).
 • אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה - 64.0% (לעומת 64.1% בשנת 2016).
 • שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה - 61.3% (לעומת 61.1% בשנת 2016).
 • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 - 3.7% (לעומת 4.1% בשנת 2016).
 • אחוז בני 64-25 בכוח העבודה - 80.0% (לעומת 79.9% בשנת 2016).
 • שיעור התעסוקה בקרב בני 64-25 - 77.1% (לעומת 76.6% בשנת 2016).
 • חלקם של השכירים בתחום ההייטק מכלל השכירים - 9.0% (לעומת 9.1% בשנת 2016).
 • מספר השכירים המקבלים את שכרם מחברות כוח אדם - 38.3 אלף (לעומת 36.0 אלף בשנת 2016).
 • מבין המחוזות, אחוז הבלתי מועסקים הנמוך ביותר היה במחוז המרכז - 3.5%.
 • מבין היישובים המונים 100,000+ תושבים, אחוז הבלתי מועסקים הנמוך ביותר היה ברמת גן וברחובות - 2.8%.

יהודים וערבים

 • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב יהודים בני 64-25 - 3.7% (לעומת 4.1% בשנת 2016).
 • אחוז יהודים בני 64-25 בכוח העבודה - 85.3% (לעומת 85.1% בשנת 2016).
 • שיעור התעסוקה בקרב יהודים בני 64-25 - 82.1% (לעומת 81.6% בשנת 2016).
 • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב ערבים בני 64-25 - 3.7% (לעומת 5.0% בשנת 2016).
 • אחוז ערבים בני 64-25 בכוח העבודה - 56.6% (לעומת 56.2% בשנת 2016).
 • שיעור התעסוקה בקרב ערבים בני 64-25 - 54.6% (לעומת 53.4% בשנת 2016).

תכונות כלכליות של משקי בית

 • אחוז משקי בית עם מועסקים - 79.8% (לעומת 79.7% בשנת 2016).
 • אחוז משקי בית יהודיים עם מועסקים - 79.9% (לעומת 79.7% בשנת 2016).
 • אחוז משקי בית ערביים עם מועסקים - 78.3% (לעומת 78.7% בשנת 2016).
 • מבין המחוזות, האחוז הגבוה ביותר של משקי בית עם מועסקים היה באזור יהודה והשומרון - 89.0%.
 • מבין המחוזות, האחוז הנמוך ביותר של משקי בית עם מועסקים היה במחוז חיפה - 75.5%.
 • מבין היישובים המונים 100,000+ תושבים, האחוז הגבוה ביותר של משקי בית עם מועסקים היה בבית שמש - 84.1%.
 • מבין היישובים המונים 100,000+ תושבים, האחוז הנמוך ביותר של משקי בית עם מועסקים היה בחיפה - 72.8%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}