י"ט אב, תשע"ח
31 יולי 2018
228/2018
כתב מרק פלדמן, תחום סגן מנהל אגף בכיר מיקרו כלכלה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

נתונים מנוכי עונתיות

סדרות נתונים מנוכי עונתיות מבוססות בחלקן על נתוני העבר מסקר כוח אדם במבנה הרבעוני, ולכן בעתיד ייתכנו שינויים בסדרות אלו לאחר שהן יוחלפו באופן מלא בסדרות המבוססות על נתוני סקר כוח אדם במבנה החודשי.

יוני 2018:

  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה - 3.9% (ללא שינוי לעומת מאי 2018).
  • אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה - 63.9% (לעומת 64.0% במאי 2018).
  • שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה - 61.4% (לעומת 61.5% במאי 2018).

הרבעון השני של 2018 - חודשים אפריל-יוני:

  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה - 3.9% (לעומת 3.7% ברבעון הראשון 2018).
  • אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה - 63.9% (לעומת 63.8% ברבעון הראשון 2018).
  • שיעור התעסוקה בקרב בני 15 ומעלה - 61.4% (ללא שינוי לעומת הרבעון הראשון 2018).
  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 - 3.5% (לעומת 3.2% ברבעון הראשון 2018).
  • אחוז בני 64-25 בכוח העבודה - 80.4% (לעומת 80.0% ברבעון הראשון 2018).
  • שיעור התעסוקה בקרב בני 64-25 - 77.6% (לעומת 77.5% ברבעון הראשון 2018).
  • אחוז המועסקים שעובדים בהיקף מלא בדרך כלל, מכלל המועסקים - 77.6% (לעומת 77.8% ברבעון הראשון 2018).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}