ט"ו אייר, תשע"ח
30 אפריל 2018
122/2018
כתב מרק פלדמן, תחום סגן מנהל אגף בכיר מיקרו כלכלה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
נתונים מנוכי עונתיות

סדרות נתונים מנוכי עונתיות מבוססות בחלקן על נתוני העבר מסקר כוח אדם במבנה הרבעוני, ולכן בעתיד ייתכנו שינויים בסדרות אלו לאחר שהן יוחלפו באופן מלא בסדרות המבוססות על נתוני סקר כוח אדם במבנה החודשי.

מרס 2018:

  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה - 3.6% (לעומת 3.8% בפברואר 2018).
  • אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה - 63.5% (לעומת 64.2% בפברואר 2018).
  • שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה - 61.3% (לעומת 61.8% בפברואר 2018).

הרבעון הראשון של 2018 - חודשים ינואר-מרס:

  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה - 3.7% (לעומת 4.1% ברבעון הרביעי  2017).
  • אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה - 63.8% (לעומת 64.0% ברבעון הרביעי 2017).
  • שיעור התעסוקה בקרב בני 15 ומעלה - 61.4% (לעומת 61.3% ברבעון הרביעי 2017).
  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 - 3.2% (לעומת 3.6% ברבעון הרביעי 2017).
  • אחוז בני 64-25 בכוח העבודה - 80.0% (לעומת 80.2% ברבעון הרביעי 2017).
  • שיעור התעסוקה בקרב בני 64-25 - 77.4% (ללא שינוי לעומת הרבעון הרביעי 2017).
  • אחוז המועסקים שעובדים בהיקף מלא בדרך כלל, מכלל המועסקים - 77.9% (ללא שינוי לעומת הרבעון הרביעי 2017).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}