י"ג ניסן, תשע"ח
29 מרץ 2018
094/2018

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בהודעה זו כל הנתונים הם נתונים מנוכי עונתיות

סדרות נתונים מנוכי עונתיות מבוססות בחלקן על נתוני העבר מסקר כוח אדם במבנה הרבעוני, ולכן בעתיד ייתכנו שינויים בסדרות אלה לאחר שהן יוחלפו באופן מלא בסדרות המבוססות על נתוני סקר כוח אדם במבנה החודשי.

בפברואר 2018

  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה - 3.8% (לעומת 3.7% בינואר 2018).
  • אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה - 64.2% (לעומת 63.6% בינואר 2018).
  • שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה - 61.8% (לעומת 61.3% בינואר 2018).
  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 - 3.2% (לעומת 3.1% בינואר 2018).
  • אחוז בני 64-25 ומעלה בכוח העבודה - 80.2% (לעומת 79.8% בינואר 2018).
  • שיעור התעסוקה בקרב בני 64-25 - 77.6% (לעומת 77.3% בינואר 2018).
  • אחוז המועסקים שעבדו בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים - 77.6% (לעומת 77.5% בינואר 2018).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}