כ"ד טבת, תשע"ח
11 ינואר 2018
008/2018
כתבה הלן ברוסילובסקי, תחום סחר חוץ
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בשנת 2017:

  • ירידה של 2.8% ביבוא סחורות (ללא אניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה).
  • ירידה של 3.9% ביצוא הסחורות (ללא אניות, מטוסים ויהלומים). 
  • עלייה של 8.8% בגירעון בסחר הסחורות.
  • ירידה של 3.1% ביבוא מוצרי השקעה (ללא אניות ומטוסים).
  • ירידה של 4.0% ביבוא מוצרי צריכה.
  • עלייה של 22.0% ביבוא חומרי אנרגיה.
  • ירידה של 5.6% ביצוא תעשיות טכנולוגיה עילית.

על פי נתוני המגמה בחודשים האחרונים (אוקטובר-דצמבר 2017):

  • ירידה של 13.3% ביצוא תעשיות טכנולוגיה עילית.
  • עלייה של 9.2% ביבוא מוצרי השקעה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}