כ"ח תשרי, תשע"ט
07 אוקטובר 2018
289/2018
כתבו שמעון וינוקור*, ירון מרכוס**
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

נתוני המגמה בחודשים האחרונים (יוני-אוגוסט)

  • עלייה ביבוא הסחורות מרב ארצות הסחר.

  • עלייה של 26.1% ביצוא הסחורות לארצות הברית.

  • ירידה של 36.0% ביצוא לארצות אסיה.

הסחר עם רומניה

  • בין השנים 2017-2013 הגירעון בסחר הסחורות של ישראל עם רומניה עלה מ-51.4 מיליון דולר ל-85.6 מיליון דולר.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}