ט' חשון, תשע"ט
18 אוקטובר 2018
310/2018
כתבו שמעון וינוקור*, ירון מרכוס**
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

 

נתוני המגמה בחודשים האחרונים )יולי ספטמבר( -

ירידה ביבוא הסחורות מארצות האיחוד האירופי ומארצות אסיה.

עלייה של 24.6% ביצוא הסחורות לארצות הברית.

הסחר עם טורקייה

בין השנים 2017-2013 מאזן הסחר הסחורות של ישראל עם טורקייה עבר מעודף של 161.3 מיליון דולר לגירעון של

1,467.8 מיליון דולר.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}