ח' תשרי, תשע"ט
17 ספטמבר 2018
279/2018
כתבה בטי שמריהו, תחום מאזן תשלומים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 
  • העודף בחשבון השוטף הסתכם ב-0.8 מיליארד דולר, בהמשך לעודף של 1.5 מיליארד דולר ברבעון הקודם.
  • מאזן הסחורות והשירותים* הסתכם בגירעון של 0.7 מיליארד דולר, בהמשך לגירעון של 0.1 מיליארד דולר ברבעון הקודם.
  • בהשקעות ישירות של תושבי ישראל בחו"ל חלה עליה של 1.4 מיליארד דולר, בהשוואה ל- 1.0 מיליארד דולר ברבעון הקודם.
  • השקעות של תושבי ישראל בחו"ל, בניירות ערך זרים סחירים, עלו ב- 1.6 מיליארד דולר בהמשך לעליה של 2.9 מיליארד דולר ברבעון הקודם.
  • השקעות ישירות של תושבי חו"ל בישראל, עלו ב- 3.5 מיליארד דולר בהמשך לעליה של 4.4 מיליארד דולר ברבעון הקודם.
  • יתרות מטבע החוץ של ישראל ירדו ב- 1.3 מיליארד דולר, והסתכמו בסוף יוני ב- 114.8 מיליארד דולר. ברבעון זה רכישת מט"ח ע"י בנק ישראל הסתכמה ב- 0.3 מיליארד דולר.
  •  חוב חיצוני נטו: ירידה בעודף הנכסים על התחייבויות, העודף הסתכם ב- 156.9 מיליארד דולר בהשוואה ל-144.6 ברבעון המקביל אשתקד.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}