כ"א אדר, תשע"ח
08 מרץ 2018
065/2018
כתבו צופיה פישמן (תחום מאזן תשלומים), גיל יסעור (תחום מאזן תשלומים ומסחר בינ"ל)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשנת 2017 (נתונים מקוריים):

  • העודף בחשבון השוטף הסתכם ב- 10.5 מיליארד דולר, זאת בהמשך לעודף של 12.0 מיליארד דולר בשנת 2016 ועודף של 15.5 מיליארד דולר בשנת 2015.
  • העודף בחשבון הסחורות והשירותים הסתכם ב- 5.7 מיליארד דולר, לאחר עודף של 6.6 מיליארד דולר בשנה קודמת, ועודף של 9.0 מיליארד דולר בשנת 2015.
  • יצוא הסחורות והשירותים עלה ב-6.4% בהשוואה לשנת 2016 והסתכם ב-102.3 מיליארד דולר, יבוא הסחורות והשירותים גדל ב-7.9% והוא הסתכם ב-96.7 מיליארד דולר.
  • גידול של 24.3 מיליארד דולר בהשקעות הפיננסיות של תושבי ישראל בחו"ל, זאת בהמשך לגידול של 26.1 מיליארד דולר בשנת 2016 וגידול של 23.7 מיליארד דולר בשנת 2015.
  • ההשקעות הפיננסיות של תושבי חו"ל בישראל עלו ב-18.6 מיליארד דולר, בהשוואה לעליה של 17.9  מיליארד דולר בשנת 2016, ו-8.6 מיליארד דולר בשנת 2015.
  • יתרות מטבע החוץ של ישראל עלו ב-8.1 מיליארד דולר, לעומת עלייה של 8.5 מיליארד דולר בשנה הקודמת, ולעליה של 7.3 מיליארד דולר בשנת 2015, והסתכמו בסוף השנה ב-113.0 מיליארד דולר[1].
  • חוב חיצוני נטו: עודף נכסים על התחייבויות בסך 161.7 מיליארד דולר בסוף שנת 2017.

ברבעון הרביעי של שנת 2017:

  • העודף בחשבון השוטף- לאחר ניכוי עונתיות- הסתכם ב- 2.6 מיליארד דולר.
  • ההשקעות של תושבי ישראל בחו"ל עלו ב-6.6 מיליארד דולר מול עליה של 5.7 מיליארד ברבעון הקודם.
  • ההשקעות של תושבי חו"ל בארץ עלו ב-4.6 מיליארד דולר לאחר עליה של 4.5 מיליארד דולר ברבעון הקודם.


[1] כולל שינויים בערך הנכסים הנובעים מתנודות בשערי החליפין או במחירי הנכסים המוחזקים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}