ד' תשרי, תשע"ט
13 ספטמבר 2018
270/2018
כתבו עידית שמחיוף (תחום מיקרו כלכלה ), נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 
  • מדד אמון הצרכנים באוגוסט ירד ל-13%-, לאחר שביולי עמד על 8%-.

  • בקרב משקי הבית: המאזן לגבי ציפיות לחיסכון בשנה הקרובה הוא שלילי ומעיד על פסימיות (22%-). לעומת זאת, מאזן הציפיות לשינוי במצב הכלכלי בשנה הקרובה הוא חיובי מאז נובמבר 2015, ומעיד על אופטימיות זהירה (2%).

  • בקרב אלה שאינם מועסקים עומד ערך המדד על 19%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת המועסקים שאצלם ערך המדד הוא 10%-.

  • בעלי השכלה נמוכה פסימיים יותר מאשר בעלי השכלה גבוהה.

  • בקרב האוכלוסייה הערבית עומד ערך המדד על 32%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת האוכלוסייה היהודית[1], שאצלה ערך המדד הוא 9%-.

  • במרבית מדינות אירופה ניתן להבחין בהתייצבות של ציפיות הצרכנים. בממלכה המאוחדת ערך מדד אמון הצרכנים הוא שלילי החל מקיץ 2016. במדינות סקנדינביה ערך המדד מוסיף להיות חיובי באוגוסט 2018 כמו בשנים הקודמות.

  • באוגוסט 2018 ירד מדד אמון הצרכנים היחסי בישראל ל-116, לאחר שביולי עמד על 130.


 

[1] כולל גם נוצרים לא ערבים וחסרי סיווג דת.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}