ג' כסלו, תשע"ט
11 נובמבר 2018
331/2018
כתבו עידית שמחיוף (תחום מיקרו כלכלה ), נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

מדד אמון הצרכנים באוקטובר עומד על 9% )בספטמבר - 8% - .)

בקרב משקי הבית: המאזן לגבי ציפיות לחיסכון בשנה הקרובה הוא שלילי ) 19% ( ומעיד על -פסימיות. לעומת זאת, מאזן הציפיות לשינוי במצב הכלכלי של משק הבית בשנה הקרובה, הוא חיובי מאז נובמבר 2015 , ומעיד על אופטימיות זהירה, 6% .

בקרב אלה שאינם מועסקים עומד ערך המדד על 16% ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת - המועסקים שאצלם ערך המדד הוא 6% - .

במרבית מדינות אירופה ניתן להבחין בהתייצבות של ציפיות הצרכנים. בממלכה המאוחדת ערך מדד אמון הצרכנים הוא שלילי החל מקיץ 2016 . במדינות סקנדינביה ערך המדד מוסיף להיות חיובי באוקטובר 2018 כמו בשנים הקודמות.

באוקטובר 2018 עומד מדד אמון הצרכנים היחסי בישראל על 127 )בספטמבר{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}