א' אלול, תשע"ח
12 אוגוסט 2018
234/2018

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 
  • מדד אמון הצרכנים ביולי עומד על 8%- (ביוני 9%-).
  • בקרב משקי הבית: המאזן לגבי ציפיות לחיסכון בשנה הקרובה הוא שלילי (15%-) ומעיד על פסימיות. לעומת זאת, מאזן הציפיות לשינוי במצב הכלכלי בשנה הקרובה הוא חיובי מאז נובמבר 2015, ומעיד על אופטימיות זהירה (5%).
  • בעלי השכלה נמוכה פסימיים יותר מאשר בעלי השכלה גבוהה.
  • בקרב האוכלוסייה הערבית עומד ערך המדד על 27%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת האוכלוסייה היהודית[1], שאצלה ערך המדד הוא 4%-.
  • במרבית מדינות אירופה ניתן להבחין בהתייצבות של צפיות הצרכנים. בממלכה המאוחדת ערך מדד אמון הצרכנים הוא שלילי החל מקיץ 2016. במדינות סקנדינביה ערך המדד מוסיף להיות חיובי ביולי 2018 כמו בשנים הקודמות.
  • ביולי 2018 עומד מדד אמון הצרכנים היחסי בישראל על 130 (ביוני 129).


[1] כולל גם נוצרים לא ערבים וחסרי סיווג דת.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}