כ"ח סיון, תשע"ח
11 יוני 2018
168/2018

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מדד אמון הצרכנים במאי עומד על 7%- (באפריל 10%-).
  • בקרב אלה שאינם מועסקים עומד ערך המדד על 16%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת המועסקים, שאצלם ערך המדד הוא 3%-.
  • בקרב האוכלוסייה הערבית עומד ערך המדד על 21%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת האוכלוסייה היהודית[1], שאצלה ערך המדד הוא 4%-.
  • במדינות אירופה: בגרמניה, באוסטריה ובהולנד ניתן להבחין במגמת שיפור. בממלכה המאוחדת ערך מדד אמון הצרכנים הוא שלילי החל מקיץ 2016. במדינות סקנדינביה ערך המדד מוסיף להיות חיובי במאי 2018 כמו בשנים הקודמות.
  • במאי 2018 עומד מדד אמון הצרכנים היחסי בישראל על 133 (באפריל 124).


[1] כולל גם נוצרים לא ערבים וחסרי סיווג דת.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}