כ"ה אלול, תשע"ח
05 ספטמבר 2018
265/2018

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 
  • המאזן הכולל עבור הסקטור העסקי מראה על עלייה (יולי לעומת יוני)
  • עלייה במאזני הנטו על מכירות בתעשייה במסחר קמעונאי ובענפי השירותים (יולי לעומת יוני)
  • ירידה במאזנן הנטו על לינות תיירים  (יולי לעומת תקופה מקבילה בשנה קודמת)
  • עלייה במאזן הנטו על לינות ישראלים  (יולי לעומת תקופה מקבילה בשנה קודמת)


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}