כ"ב תמוז, תשע"ח
05 יולי 2018
199/2018
כתב דניאל רואש , תחום אינדיקטורים כלכליים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • המאזן הכולל עבור הסקטור העסקי מראה על עליה (מאי לעומת אפריל)
  • עליה במאזן הנטו על מכירות התעשייה (מאי לעומת אפריל)
  • עליה חדה במאזן הנטו על היקף המכירות במסחר קמעונאי (מאי לעומת אפריל)
  • עליה חדה במאזן הנטו על לינות תיירים (מאי לעומת תקופה מקבילה בשנה קודמת),  נתון זה מושפע מתחילת הקיץ- עונת השיא בתיירות ובכך מאזן זה ממשיך לשמור על רמה גבוהה מתחילת השנה


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}