כ"ט תשרי, תשע"ט
08 אוקטובר 2018
294/2018
כתב מרק פלדמן, תחום סגן מנהל אגף בכיר מיקרו כלכלה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

אוגוסט 2018:

  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה - 4.0% (לעומת 4.1% ביולי 2018).
  • אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה - 64.0% (לעומת 63.9% ביולי 2018).
  • שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה - 61.5% (לעומת 61.2% ביולי 2018).
  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 - 3.4% (ללא שינוי לעומת יולי 2018).
  • אחוז בני 64-25 ומעלה בכוח העבודה - 80.4% (ללא שינוי לעומת יולי 2018).
  • שיעור התעסוקה בקרב בני 64-25 - 77.7% (ללא שינוי לעומת יולי 2018).
  • אחוז המועסקים שעבדו בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים - 77.0% (לעומת 77.4% ביולי 2018).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}