י"ב כסלו, תשע"ט
20 נובמבר 2018
343/2018
כתב יגאל אייזנמן, תחום הסקר החברתי


 

בקרב בני 20 ומעלה

  23% )כ- 1.3 מילון איש( מעשנים בתדירות כלשהי, כולל: סיגריה, סיגר, מקטרת, נרגילה.

  22% )כ- 1.2 מילון איש( מעשנים לפחות סיגריה אחת ביום: גברים ) 30% ( בשיעור כפול מנשים ) 15% .)

  46% מהמעשנים סיגריות מעשנים למעלה מ- 10 סיגריות ביום: 53% מהגברים לעומת 32% מהנשים.

  23% התחילו לעשן לפני גיל 16 , 23% בגיל 17-16 , 24% בגיל 19-18 ו- 30% התחילו בגיל 20 ומעלה.

  20% מהמעשנים מנסים להפסיק לעשן, 37% ניסו להפסיק לעשן בעבר ו- 42% לא ניסו להפסיק לעשן כלל.

עישון בעבר

  19% מבני 20 ומעלה עישנו בעבר ואינם מעשנים כיום: 24% מהגברים ו- 14% מהנשים.

26%  הפסיקו לעשן בשל בעיה בריאותית, 44% הפסיקו מחשש לנזק לבריאותם או לבריאות בני משפחתם.

 7% מאלה שהפסיקו לעשן השתתפו בסדנה או קיבלו ייעוץ טלפוני להפסקת עישון במסגרת קופת החולים.

חשיפה לעישון של אחרים )עישון פסיבי(

  66% מבני 20 ומעלה נחשפו לעישון של אחרים במידה כלשהי בחודש האחרון, 30% לעיתים קרובות. -

  38% מבני 20 ומעלה נחשפו לעישון של אחרים בביתם או במקום העבודה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}