ט"ז אלול, תשע"ח
27 אוגוסט 2018
258/2018

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 
  • ההוצאה הלאומית למו"פ אזרחי הסתכמה בשנת 2017 בכ-57.8 מיליארד ש"ח - 4.5% מהתמ"ג לעומת 4.4% בשנת 2016.
  • ההוצאה למו"פ אזרחי לנפש בישראל הגיעה בשנת 2017 ל-1,752 דולר (דולרים שוטפים במונחי שווי כוח הקנייה של התמ"ג) בעיקר בשל ריכוז גבוה של מרכזי פיתוח של חברות רב-לאומיות בישראל.
  • במגזר העסקי הייתה עלייה של 5.6% בהוצאה למו"פ במחירים קבועים, לאחר עלייה של 9.5% בשנת 2016.
  • בשנת 2016 55.6% ממימון המו"פ היה מחו"ל ו-29.5% מהמגזר העסקי.
  •  בשנת 2017 הופנו 55.6% מהוצאות משרדי הממשלה לקידום הידע הכללי (הכולל ברובו את ההקצבות למו"פ של הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה), ו-29.5% מהן הופנו לקידום טכנולוגיות תעשייתיות.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}