כ"ח אדר, תשע"ח
15 מרץ 2018
074/2018
כתבה לנה אוסטרובסקי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשנת 2017

נתונים מקוריים

  • פדיון מלונות התיירות הסתכם ב-11.1מיליארד ש"ח במחירים שוטפים, 41% מזה התקבל מתיירים (לוח 1).
  • מספר המשרות במלונות התיירות היה כ-41 אלף בממוצע לחודש - עלייה של 9% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד (לוח 2).

נתונים במחירים קבועים (לוח1 ,לוח א):
בשנת 2017 לעומת שנת 2016 נרשמה עלייה של 9% בסך הפדיון שנבעה מעלייה של 5% בפדיון מישראלים ועלייה של 17% בפדיון מתיירים.

נתוני מגמה (לוח 1)

  • מנתוני מגמה בפדיון מתיירים שחושבה ע"ס הרבע האחרון של 2017, מתקבלת עלייה של 0.9% מדי חודש
  • מנתוני מגמה בפדיון מישראלים שחושבה ע"ס הרבע האחרון של 2017, מתקבלת עלייה של 1.1% מידי חודש


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}