א' תמוז, תשע"ח
14 יוני 2018
174/2018
כתבה לנה אוסטרובסקי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ברבע ראשון של שנת 2018

נתונים מקוריים

  • פדיון מלונות התיירות הסתכם ב-2.3 מיליארד ש"ח במחירים שוטפים, 46% מזה התקבל מתיירים (לוח 1).
  • מספר המשרות במלונות התיירות היה כ-38 אלף בממוצע לחודש - עלייה של 2% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד (לוח 2).

נתונים מנוכי עונתיות (לוח1 ,לוח א):

  • בינואר-מרץ 2018 נרשמה עלייה של 10% בסך הפדיון לעומת התקופה מקבילה אשתקד: עלייה של 5% בפדיון  מישראלים ועלייה של 17% בפדיון מתיירים
  • 32% מהפדיון מתיירים התקבל ממלונות בתל אביב-יפו ועוד 31% ממלונות בירושלים. בתל אביב – יפו הפדיון מתיירים עלה ב- 15% ובמלונות בירושלים נרשמה עלייה של 20% בפדיון מתיירים, לעומת אותה תקופה אשתקד.
  • 47% מהפדיון מישראלים מקורו במלונות באילת ושפת ים המלח.

נתוני מגמה (לוח 1,תרשימים 1-3)

  • מנתוני מגמה בפדיון מתיירים שחושבה ע"ס הרבע הראשון של 2018, מתקבלת עלייה של 1.2% מדי חודש
  • מנתוני מגמה בפדיון מישראלים שחושבה ע"ס הרבע הראשון של 2018, מתקבלת עלייה של 0.6% מידי חודש.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}