י"ח כסלו, תשע"ט
26 נובמבר 2018
350/2018

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 
  • אוגוסט - אוקטובר 2018 (נתוני מגמה בחישוב שנתי): ירידה של 1.9% (במחירים קבועים) בסך כל פדיון רשתות השיווק, לאחר ירידה של 2.3% בשלושת החודשים מאי-יולי 2018 (לוח 1).

 

  • אוגוסט - אוקטובר 2018 (נתוני מגמה בחישוב שנתי): ירידה של 2.8% (במחירים קבועים) בפדיון של רשתות המזון, לאחר ירידה של 2.6% (במחירים קבועים) בחודשים מאי -יולי 2018 (לוח 2).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}