ג' אדר, תשע"ח
18 פברואר 2018
045/2018


 
קובץ הרשויות המקומיות בישראל 2016 כולל 4 גיליונות:

 • תוכן עניינים
 • נתונים פיזיים ונתוני אוכלוסייה - בנושאי דמוגרפיה, חינוך, רווחה, תשתיות, בנייה וכד'
 • נתוני תקציב - לשנים 2016-2015
 • סיכומים לפי מעמד מוניציפלי (חלוקה לפי עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות) ונתונים כלל-ארציים

 

בקובץ מוצגים נתונים ל-255 הרשויות המקומיות בישראל (77 עיריות, 124 מועצות מקומיות ו-54 מועצות אזוריות).

הנתונים מתקבלים ממשרד הפנים, מהמוסד לביטוח לאומי, מהרשות הממשלתית למים וביוב ומהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומאפשרים ביצוע עיבודים סטטיסטיים השוואתיים בין הרשויות השונות וחקירה לעומק של כל רשות.

 • השנה שונה במקצת פורמט הקובץ כדי להקל על חיפוש הנתונים. 
 • נוסף גיליון של תוכן עניינים עם קישורים לעמודות הנתונים הרלוונטיות, למחפשים לפי נושאים ולא לפי רשות.
 • בגיליון נתונים פיזיים ונתוני אוכלוסייה ובגיליון נתוני תקציב אוחדו הנתונים של עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות, כדי לאפשר השוואה בין כל הרשויות. חלק מהנתונים אינם קיימים או אינם זמינים עבור מעמד מוניציפלי מסוים ולכן אינם מופיעים בקובץ (ראו "סימנים מיוחדים בלוחות" בגיליון תוכן עניינים להבנת הסיבה להיעדר הנתונים).
 • בגיליון האחרון ישנם סיכומים לפי מעמד מוניציפלי של המשתנים המופיעים בשני הגיליונות הקודמים.
 • הערות והסברים ניתן למצוא בתאים הרלוונטיים בטבלה, והסברים כלליים - מתחת ללוחות.
 • השנה נוספו בנתוני תקציב:
 • הכנסות אחרות בתקציב הבלתי רגיל
 • ארבעה משתנים בחיוב ארנונה: חיוב ארנונה למגורים שאינם בשימוש; חיוב ארנונה לאדמת בניין; חיוב ארנונה למערכת סולרית על גג נכס; חיוב ארנונה לקרקע תפוסה למערכת סולרית
 • מדד הפריפריאליות והמרחק מגבול מחוז תל אביב עודכנו לשנת 2015.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}