י"ט אלול, תשע"ח
30 אוגוסט 2018
261/2018

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

מאי - יולי 2018 נתוני המגמה בחישוב שנתי (במחירים קבועים)

•           עלייה של 3.0% בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי

•           עלייה של 3.4% מוצרים ושירותים אחרים

•           עלייה של 0.1% ברכישות מזון ומשקאות (כולל שירותי אוכל)

•           עלייה של 3.0% ברכישות מוצרי תעשייה

•           עלייה של 3.4% ברכישות שירותים{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}