ו' חשון, תשע"ט
15 אוקטובר 2018
304/2018
כתב אורן שנער, תחום מחירים לצרכן
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

​מדד מחירי דירות הכולל דירות חדשות ויד שנייה (שינוי מחירים בניכוי שינוי באיכות ובתמהיל הדירות):

  • מהשוואת העסקאות שבוצעו בחודשים יולי 2018 – אוגוסט 2018, לעומת העסקאות שבוצעו בחודשים יוני 2018 – יולי 2018, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.3%[1].[1] הנתון אינו סופי מאחר שקיימות עסקאות נוספות שבוצעו בתקופה זו וטרם דווחו.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}