י"ב שבט, תשע"ח
28 ינואר 2018
024/2018

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

נתונים ארעיים[1] של תאונות דרכים[2] עם נפגעים שאירעו בשנת 2017 ודווחו למשטרה, לעומת שנת 2016[3]

    • 364 הרוגים - ירידה של כ-3%
    • 323 תאונות קטלניות - עלייה של כ-1%
    • 1,920 תאונות קשות - עלייה של כ-18%
    • 2,201 פצועים קשה - עלייה של כ-13%
    • סך כל התאונות עם נפגעים עלו בכ-6% וסך כל הנפגעים עלו בכ-4%[1] הנתונים עשויים להשתנות היות שהרוג מוגדר כמי שנפטר עד 30 יום מיום התאונה. במועד כתיבת ההודעה, טרם חלפו 30 ימים מיום התאונה.
[2] תיקי ת"ד, כולל באזור יהודה והשומרון.
[3] נתוני שנת 2016 הינם נתונים סופיים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}