כ"ה אדר, תשע"ח
12 מרץ 2018
070/2018

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

14 מדדים חדשים פותחו ב-2016:

(הנתונים מתייחסים לשנת 2016 אלא אם צוין אחרת)

בתחום הבריאות

 • שנות החיים הבריאים הצפויות מהלידה עמדו על 65.1 בקרב נשים ו-65.4 בקרב גברים. נשים צפויות לחיות 77% משנות החיים ללא בעיה בריאותית המפריעה בתפקוד, וגברים - 81%.
 • התנהגויות בריאות: 16.1% מבני 21 ומעלה הקפידו על אורח חיים בריא - לא עישנו, היו פעילים גופנית ואכלו פירות וירקות, 15.3% מהגברים ו-16.9% מהנשים.
 • מקרים חדשים של שאתות ממאירות: בשנת 2014 התגלו 30,524 מקרים חדשים של שאתות ממאירות (סרטן), שיעור של 371.5 ל-100,000 נפש. 16,591 מקרים חדשים התגלו בקרב נשים ו-13,933 בקרב גברים.
 • אמון במערכת הבריאות: אחוז הערבים שהביעו אמון במערכת הבריאות היה גבוה מאחוז מיהודים (84% לעומת 73%, בהתאמה ).

  בתחום החינוך
 • שביעות רצון של ההורים מהחינוך לגיל הגן: 89% מההורים לילדים בני 6-3 המבקרים בגני ילדים היו מרוצים במידה רבה מאוד ובמידה רבה מהחינוך בגיל הגן בשנת הלימודים תשע"ו (2015/16).
 • שביעות רצון ממערכת החינוך: 78% מההורים לתלמידים בבתי ספר יסודיים, 74% מההורים לתלמידים בחטיבות ביניים ו‑79% מההורים לתלמידים בחטיבות העליונות היו מרוצים ממערכת החינוך בשנת הלימודים תשע"ו (2015/16). באותה שנה 75% מהתלמידים בכיתות ה-ו, 55% מהתלמידים בכיתות ז-ט ו-50% מהתלמידים בכיתות י-יא היו שבעי רצון מההערכה ומהמשוב שקיבלו ממוריהם.
 •  הסיכוי לרכוש השכלה גבוהה לפי השכלת הורים: הסיכויים לרכוש השכלה גבוהה בקרב בני 30 שלפחות לאחד מהוריהם יש השכלה גבוהה, גבוהים פי 2.5 מהסיכויים של אלו שהוריהם חסרי השכלה גבוהה (55% לעומת 23%, בהתאמה).

  בתחום מעורבות אזרחית וממשל
 • מעורבות אזרחית: 16% מבני 20 ומעלה היו מעורבים בחיים הציבוריים או הפוליטיים.
 • הערכת יכולת ההשפעה על מדיניות הממשלה: אחוז היהודים שדיווחו כי הם חשים יכולת השפעה על מדיניות הממשלה היה כפול מאחוז הערבים (15% לעומת 7% בהתאמה).

  בתחום רווחה אישית וחברתית
 • תחושת אפליה: רבע מבני 20 ומעלה חשו אפליה כלשהי במהלך שנת 2016, 46% מהערבים לעומת 21% מהיהודים.
 •  אמון כללי: אחוז היהודים שדיווחו כי הם בוטחים בזולת היה גדול פי שלושה ויותר מאחוז הערבים (45% לעומת 14%, בהתאמה).

  בתחום רמת חיים חומרית
 • רמת העושר הפיננסי של משקי הבית: העושר הפיננסי נטו של מגזר משקי הבית הסתכם בסוף שנת 2015 ב-261 אלף ש"ח לנפש לעומת 116 אלף ש"ח בשנת 2001.

  בתחום פנאי, תרבות וקהילה:
 • שביעות רצון מהאיזון בין העבודה לתחומי חיים אחרים: 58% מהמועסקים היו מרוצים או מרוצים מאוד, מהאיזון שבין עבודתם לתחומי חיים אחרים.

  בתחום טכנולוגיות המידע
 • מועסקים בתחום טכנולוגיות המידע והתקשורת (ה-ICT): מספר המועסקים עמד על 199.5 אלף ב-2016, מתוכם 159.4 בענף השירותים ו-40.1 בענף התעשייה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}