ג' טבת, תש"פ
31 דצמבר 2019
413/2019


 

על פי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

ב-31 לדצמבר 2019 אוכלוסיית ישראל נאמדת בכ-9.136 מיליון תושבים.

6.772 מיליון הם יהודים (74.1% מכלל האוכלוסייה), 1.916 מיליון - ערבים (21.0%) ו-448 אלף - אחרים (4.9%).

במהלך שנת 2019 גדלה אוכלוסיית ישראל ב-1.9%. 78% מהגידול נבע מריבוי טבעי ו-22% ממאזן ההגירה הבין-לאומית.

במהלך השנה נולדו כ-177 אלף תינוקות (74.0% לאימהות יהודיות, 23.2% לערביות ו-2.8% לאחרות).

כ-34 אלף עולים חדשים הגיעו לישראל במהלך שנת 2019.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}