י"ד אב, תשע"ט
15 אוגוסט 2019
246/2019

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציגה מדד חברתי-כלכלי של אוכלוסייה בשנת 2015 ברמה של אזור סטטיסטי בתוך עיריות ומועצות מקומיות. מדד זה מבוסס על נתונים ממקורות מינהליים, והוא מרחיב ומשלים את המדד החברתי-כלכלי 2015 ברמה של רשות מקומית וברמה של יישוב שפורסם בנובמבר 2018 (הפרסום המלא כולל הסברים ושיטות הועלה לאחרונה לאתר הלמ"ס). המדד לאזורים הסטטיסטיים הוא בר-השוואה עם המדד שחושב עבור הרשויות המקומיות ועבור היישובים בתוך המועצות האזוריות.

ישנם 117 עיריות ומועצות מקומיות עם יותר מ-10,000 תושבים שמחולקים לאזורים סטטיסטיים, מתוכם 79 יישובים יהודיים ומעורבים ו-38 יישובים ערביים ודרוזים. עיגון של אוכלוסיית 2015 לאזורים סטטיסטיים (קישור כתובות למרחב) קיים לכל 79 היישובים היהודיים והמעורבים ול-2 יישובים ערביים בלבד (נצרת ורהט). לא חושב מדד חברתי-כלכלי לאזורים סטטיסטיים בתוך 36 יישובים ערביים ודרוזיים בשל היעדר כתובות ביישובים אלו במקורות המינהליים. לפיכך, האפיון בוצע עבור 1,624 אזורים סטטיסטיים בתוך 81 העיריות והמועצות המקומיות בלבד.

האזורים הסטטיסטיים סווגו ל-10 אשכולות על פי המדד שחושב עבורם, כפי שנעשה עבור רשויות מקומיות ויישובים בתוך מועצות אזוריות. כמו כן, חושבו אומדני פיזור של ערכי המדד בתוך כל אחד מ-81 היישובים.

אוכלוסיית המדד אינה כוללת דיירי מוסדות סיעודיים, בתי סוהר וכדומה. לא נכללו בעיבוד אזורים סטטיסטיים המונים פחות מ-120 תושבים ו/או אזורים סטטיסטיים שחסרים עבורם חלק מהמשתנים.

קישור: מפתח רחובות ושכונות עיקריים לפי אזורים סטטיסטיים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}