כ"ט טבת, תשע"ט
06 ינואר 2019
003/2019
כתבה אוסנת לוי
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

נתונים מקוריים - ינואר-דצמבר 2018 בהשוואה לינואר-דצמבר 2017 (לוח 1)

4.4 מיליון כניסות מבקרים  לישראל (עלייה של 14%).

4.1 מיליון כניסות תיירים (עלייה של 14%).

3.6 מיליון כניסות תיירים בדרך האוויר (עלייה של 13%).

486 אלף כניסות תיירים בדרך היבשה (עלייה של 19%).

269 אלף כניסות של מבקרי יום (עלייה של 7%), מתוכן 46 אלף כניסות של נוסעים בשיוט.

נתונים מנוכי עונתיות - סה"כ כניסות תיירים חודשים אוקטובר-דצמבר 2018 (תרשים ב ולוח 2)

מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות  עולה כי בשלושת החודשים האחרונים נרשמו 371 אלף כניסות בממוצע לחודש, לעומת 319 אלף כניסות שנרשמו בשלושת החודשים הקודמים (יולי-ספטמבר 2018).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}