כ"ח תמוז, תשע"ט
31 יולי 2019
233/2019

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
  • נכון ליולי 2018 היו בישראל כ-2.623 מיליון דירות/יחידות דיור למגורים (להלן דירות). כ-2.401 מיליון דירות היו בעיריות ובמועצות מקומיות ו-221,900 דירות - במועצות אזוריות.
  • בשנים 2018-2012 חל גידול של כ-12% במספר הדירות בעיריות ובמועצות מקומיות, תוספת של כ-255,720 דירות למגורים.
  • בשנת 2018 המספר הגבוה ביותר של דירות היה בירושלים - 224,577, ואחריה תל אביב-יפו שבה היו 206,207 דירות. יצוין כי אוכלוסיית ירושלים מנתה בשנת 2018 כ-919 אלף תושבים, פי שניים מתל-אביב יפו שמנתה בתקופה זו כ-451 אלף תושבים. לכן, הפער במספר הדירות משקף את ההבדל בגודל משקי הבית (מספר הנפשות במשק הבית) בין שתי הערים.  
  • גידול משמעותי במספר הדירות נרשם בשני יישובים - חריש ובאר יעקב. חריש פוצלה מקציר-חריש ב-2012, ובשנים 2018-2013 נרשמה בה תוספת של כ-2,700 דירות - גידול של פי 10. בבאר יעקב נרשמה תוספת של כ-2,900 דירות חדשות בשנים 2018-2012 - גידול של פי 1.7.
  • תוספת הדירות הקטנה ביותר (דירות בודדות בלבד) בשנים 2018-2012 נרשמה ביישובים כוכב יאיר ומעלה אפרים.
  • בשנת 2018 האחוז הגבוה ביותר של מבנים שבהם דירה אחת או שתיים היה בבאר שבע - כ-70%, והאחוז הנמוך ביותר היה בבת ים - כ-3.3% בלבד.
  • באותה שנה היו בתל אביב-יפו 372 מבנים שבהם 50 דירות או יותר, לעומת 290 בלבד בשנת 2012.
  • מבנים עם 50 דירות ומעלה נמצאים בכל הישובים הגדולים אך עם הבדלים בשכיחות שלהם. האחוז הגבוה ביותר של מבנים עם 50 דירות ויותר נמצא ביישובי רצועת החוף: אשדוד (4.8%), בת ים (3.5%), נתניה (2.9%) ותל אביב-יפו (2%).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}