י"ב ניסן, תשע"ט
17 אפריל 2019
122/2019

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בסוף 2018 מנתה אוכלוסיית הדרוזים בישראל כ-143 אלף נפש (נתונים ארעיים).

בסוף 2017 היישובים עם מספר הדרוזים הגדול ביותר היו דאלית אל-כרמל (16.7 אלף) וירכא (16.4 אלף).

שיעור הפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) ב-2017 עמד על 2.1 ילדים בממוצע לאישה דרוזית. שיעור הפריון הכולל בקרב הנשים הדרוזיות נמצא במגמת ירידה מאמצע שנות ה-60. שיא הפריון, 7.9 ילדים לאישה, נמדד ב-1964. ב-1990 היה השיעור 4.1 ילדים לאישה, ב-2000 - 3.1 וב-2010 - 2.5.

ב-2018 היו בישראל כ-38 אלף משקי בית שבראשם עמד דרוזי, כ-1.5% מכלל משקי הבית בישראל.

גודל משק הבית הממוצע ב-2018 נאמד בכ-3.88 נפשות, גבוה יותר מבמשקי בית יהודיים (3.09) והנוצריים (2.98), ונמוך מזה שבמשקי בית מוסלמיים (4.69).

בשנת 2018 היו כ-38 אלף משקי בית של דרוזים, מהם 84.9% משקי בית עם מועסקים, גבוה מזה של המוסלמים (77.9%) ומשל הנוצרים (80.6%).

אצל הדרוזים, בדומה למוסלמים, נמצא פער גדול בין ההשתתפות של גברים בכוח העבודה לבין זו של הנשים. אחוז הגברים המשתתפים בכוח העבודה הגיע ב-2018 ל-71.1%, ואילו אחוז הנשים הדרוזיות המשתתפות בכוח העבודה הגיע ל-43.2%.

בשנת תשע"ח (2017/18) למדו 4.9 אלף סטודנטים דרוזים בכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, מלבד האוניברסיטה הפתוחה. בהשוואה לשנה הקודמת עלה מספרם ב-2.5%. בראייה רב-שנתית, גדל מספר הסטודנטים הדרוזים פי 3.0 ב-18 שנים.

בשנת 2016 406 דרוזים תושבי ישראל הועמדו לדין במשפטים פליליים, 363 מהם הורשעו בדין (89.4%). באותה שנה שיעור המורשעים בדין בקרב כלל הדרוזים בני 12 ומעלה עמד על 3.3 ל-1,000 נפש, בדומה לשיעור בקרב כלל תושבי ישראל בני 12 ומעלה.

תחושת הביטחון האישי של הדרוזים באזור מגוריהם באופן כללי עמדה על 97.4%. שיעור זה גבוה ביחס לממוצע הארצי שעמד על 90% בלבד.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}