ב' טבת, תש"פ
30 דצמבר 2019
411/2019

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בשנת 2018 פעלו בישראל 4,363 חברות הזנק, ירידה של 6% לעומת 2017, ועלייה שנתית ממוצעת של 5% לעומת שנת 2011.

בשנת 2018, נצפתה ירידה במאזן הפתיחות והסגירות  של חברות הזנק, בהמשך לירידה שהחלה בשנת 2016. זאת לאחר עלייה שנתית ממוצעת של 4% בשנים 2015-2011.

בשנים 2018-2011 נפתחו בישראל 5,313 חברות הזנק. 2,387 מתוכן (45%) נסגרו או השהו את פעילותן עד שנת 2018.

ב-2018 היו כ-29 אלף משרות שכיר בחברות הזנק, עלייה שנתית ממוצעת של 7% בשנים 2018-2011.

השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר בחברות הזנק בשנת 2018 עמד על 20.8 אלפי ש"ח, עלייה של 4% לעומת 2017, ופי 2 מהשכר החודשי הממוצע למשרת שכר בכלל המשק (10.2 אלף ש"ח). 

73% מחברות הזנק ו-79% ממשרות השכיר מרוכזים במחוזות תל אביב והמרכז.

64% ממשרות השכיר מרוכזות בחברות הפעילות בתחומים מבוססי תוכנה (יישומים לתעשיות ולעסקים, מידע רפואי, אינטרנט, יישומים לטלפון נייד, אבטחה, יישומי תקשורת , מסחר אלקטרוני ופרסום).

בשנת 2018, כ-19% חברות הזנק או חברות בשלות הוגדרו כ'מהירות צמיחה' (High Growth). כ-11% מתוכן הוגדרו כ'איילות' (Gazelles).

בשנים 2018-2016 כ-13% מחברות ההזנק קיבלו מענק  לביצוע פעילות מו"פ מרשות החדשנות, בסך 1.7 מיליארד ש"ח.

בשנת 2018 גייסו חברות הזנק וחברות בשלות כ-6.8 מיליארד ש"ח, עלייה של 25% לעומת שנת 2017.

בשנת 2018 החברות הבשלות העסיקו 48 אלף משרות שכיר, המהווים 62% מסך המשרות שכיר (בחברות הזנק ובחברות בשלות).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}