ה' כסלו, תש"פ
03 דצמבר 2019
367/2019

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

ינואר-נובמבר 2019 לעומת ינואר-נובמבר 2018, נתונים מקוריים (לוח 1)

4.5 מיליון כניסות מבקרים לישראל (עלייה של 12%)

4.2 מיליון כניסות תיירים (עלייה של 11%)

אומדן מקדים לשנת 2019: 4.6 מיליון תיירים (עלייה של 11%).

3.7 מיליון כניסות תיירים בדרך האוויר (עלייה של 9%)

0.5 מיליון כניסות תיירים בדרך היבשה (עלייה של 20%)

0.3 מיליון כניסות של מבקרי יום (עלייה של 31%), 77 אלף מתוכן כניסות של נוסעים בשיוט[1]

סה"כ כניסות תיירים, נתונים מנוכי עונתיות (לוח 2)

מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות עולה כי בשלושת החודשים האחרונים נרשמו  404 אלף כניסות תיירים בממוצע לחודש, עלייה של 8% לעומת 374 אלף כניסות תיירים שנרשמו בשלושת החודשים שקדמו (יוני -אוגוסט 2019).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}