ט"ו סיון, תשע"ט
18 יוני 2019
181/2019

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בקרב בני 34-25

אחד מכל שלושה צעירים (32%) עדיין גר עם ההורים, מרביתם רווקים.

שיעור הרווקים המתגוררים עם הוריהם, גבוה יותר בקרב גברים ערבים (45%).

מבין הלא-נשואים שגרים עם הוריהם: 79% מועסקים; 28% סטודנטים.

בקרב בני 20 ומעלה

בקרב בני 20 ומעלה שנישאו אי פעם: 26% נישאו לראשונה עד גיל 21,  35% נישאו בגיל 25-22, 23% בגיל 29-26, ו- 14% נישאו לראשונה בגיל 30 ומעלה.

35% מהנשים היהודיות נישאו עד גיל 21 לעומת 59% מהנשים הערביות.

בקרב היהודים, 43% מהחרדים נישאו עד גיל 21 (30% מהגברים ו-56% מהנשים), לעומת 17% בקרב החילונים.

23% מהנשואים גרו יחד עם בן/בת הזוג לפני שנישאו.

19% מהנשים היהודיות ילדו ילד ראשון עד גיל 21 לעומת 41% מהנשים הערביות.

14% מהגרושים כיום התגרשו לאחר נישואין שנמשכו עד שנתיים, 11% התגרשו לאחר 9-3  שנות נישואין ו-71% מהגרושים התגרשו לאחר 10 שנות נישואין או יותר.  

54% מהנשים בגיל 44-20 המועסקות כיום או היו מועסקות בעבר ונולדו להן ילדים, עשו שינוי בתעסוקה בעקבות הולדת ילד.

39% מהמועסקים (כ-1.4 מיליון מועסקים), אינם מרוצים מהאיזון בין הזמן שהם מקדישים לעבודה בתשלום לבין הזמן שהם מקדישים לתחומים אחרים בחייהם.

בקרב בני 65 ומעלה - ל-91% יש לפחות נכד אחד.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}