י"ב אדר ב' ב, תשע"ט
19 מרץ 2019
093/2019
כתבו דוד מעגן, רומן זילברשלג, תחום סטטיסטיקה של חינוך גבוה וכוח אדם בהוראה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

בשנת הלימודים תשע"ט, מספרם של עובדי ההוראה בכלל המערכת היה כ-179 אלף, לעומת כ-175 אלף בשנת הלימודים תשע"ח (גידול של (2.3%.

במהלך השנים תשע"א-תשע"ט (2018/19-2010/11) קצב השינוי השנתי במספרם של עובדי ההוראה היה 3.2% בממוצע לשנה בכלל המערכת ובחינוך העברי והערבי.

בשנת הלימודים תשע"ט מספר שעות העבודה השבועיות היה כ-5.4 מיליון שעות לעומת כ-5.2 מיליון שעות בתשע"ח (גידול של 4.3%).

במהלך השנים תשע"א-תשע"ט קצב השינוי השנתי בשעות העבודה השבועיות במערכת היה 5.4% בממוצע לשנה, 5.7% בחינוך העברי ו-4.7% בחינוך הערבי.

באותן שנים חל גידול מואץ בהיקף ההוראה בכלל המערכת והתווספו כ-40,000 עובדי הוראה וכ-1.9 מיליון שעות עבודה שבועיות.

בשנת הלימודים תשע"ט מספרם של עובדי הוראה חדשים עמד על כ-11,000 לעומת כ-11,800 בשנת הלימודים תשע"ח (ירידה של 6.6%).

בחינוך הערבי אחוז עובדי ההוראה החדשים מתוך כלל עובדי ההוראה ירד משמעותית מ-7.7% בשנת תשע"א (2010/11) ל-4.7% בשנת תשע"ט (2018/19).

בשנת הלימודים תשע"ו (2015/16) עזבו את מערכת החינוך 7,050 עובדי הוראה לעומת 6,064 בשנת הלימודים תשע"ה (גידול של 16.3%).

במהלך השנים תשס"ט-תשע"ו (20015/16-2008/09) שיעורי העזיבה השנתיים היו יציבים, כ-4% בממוצע לשנה. בשנים אלו שיעורי העזיבה בחינוך הערבי היו נמוכים משמעותית (2.6% בממוצע) מאשר בחינוך העברי (4.4% בממוצע).

ממוצע התלמידים למורה עמד בשנת הלימודים תשע"ט על 10.8 בכלל המערכת. בחינוך היסודי היו 11.6 תלמידים למורה, בחטיבות הביניים - 7.6 ובחטיבות העליונות - 8.5 תלמידים למורה.

ממוצע התלמידים למורה נמוך במיוחד בחינוך הממלכתי-דתי - 8.9 תלמידים למורה, וגבוה במיוחד בחינוך החרדי - 12.9 תלמידים למורה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}